7–13 maj Kandidatstudenter

Alexander Bäckman

Sverige, f. 1993
0708656504
Utställning: 7–13 maj


Commonplace

Alexander Bäckman (f. 1993, Stockholm, Sverige) är en bildkonstnär som huvudsakligen arbetar med måleri. Hans konstpraktik fokuserar på konstruktion/dekonstruktion av identitet genom en visuell eklekticism. Han använder olika målarsätt och stilar i sig som ett reflexivt medium för ämnet. Under sina år på Konstfack har han undersökt vad som kan definieras som det vardagliga och trista med hjälp av en dämpad färgpalett, målat stillbilder från olika tv-program, filmer och stilleben av vanliga föremål som finns i hans närhet. Genom att undersöka flödet mellan innehåll och sammanhang, målare och betraktare, subjekt och objekt, närmar han sig mediet som något som bara kan eftersträvas ironiskt, genom en hållning av slarv, brådska och ignorans. Ett pråligt förnekande av skicklighet. Ett motsägelsefullt förhållande som manifesterar sig genom en vördnad för mediet och praktiken.