7–13 maj Kandidatstudenter

Zeke Isendahl

Sverige, f. 1995
0733777175
Utställning: 7–13 maj


(Föremål för förändring)

Jag ser alla objekt som resultaten av oändliga indirekta möten mellan skapare. Möten i vilka vi ändlöst kopierar varandra.

Alla föreställt uppfunna objekt är resultatet av idéer från skaparens uppväxt och omgivning och kan därmed inte ses som fristående enheter.

Jag ser objekt som delar i, och beroende av, ett kopieringsnätverk som sträcker sig genom tid och rum.

Jag ser kopian som en evigt härskande möjliggörare och utvecklare av all kultur.

Objekten i mitt examensarbete stammar från alternativa historier och bisarra framtider. De är resultaten av funktionella objekt som genom flera föreställda steg av misstolkningar och kopieringar har slutat som ornament och statusobjekt.
Sick Le Chic