7–13 maj Kandidatstudenter
Kandidat

ÄdellabOm Ädellab

Ädellab har en lång tradition inom konsthantverk. Dess historia sammanfaller med utvecklingen av komplexa material- och symbolsystem som har utformats när människor har velat förstå sin plats i världen. Smycken har funnits i över hundratusen år och kan till och med vara äldre än det talade språket. Forskare som studerar de äldsta exemplar av smycken som har hittats, beskriver dem som den tidigaste formen av informationslagring utanför den mänskliga hjärnan.

I Sverige används ordet ”corpus” för att beskriva objekt inom metall- och silversmide, såsom kärlkroppar och rituella silverföremål. Corpus historia sträcker sig också årtusenden tillbaka och är förknippad med utvecklingen av metallurgi och till och med alkemi.

Smycken och corpus har definierat mångahanda erfarenheter av att vara människa på den här planeten och gör det ännu i dag, med alla förhoppningar, komplexiteter och förpliktelser som det innebär. Studenterna på programmet Ädellab undersöker de möjligheter våra ämnen erbjuder, genom att rota sig i dem och samtidigt utmana deras traditioner, materialitet och historiska arv. I sina praktiker strävar studenterna efter att kartlägga och bredda gränserna för ett fält som är djupt intellektuellt och i ständig utveckling. Genom skapande och oförbehållsamt experimenterande, genom att väva samman teori och praktik och genom att undersöka metoder och specifika kontexter, tar studenterna ställning med sina unika röster och använder ämnena de valt för att interagera med samhället i stort och kritiskt granska normer, värdesystem och inrotade beteenden.

Det är i denna strävan efter att bredda och utmana våra ämnen inifrån, med perspektiv och avsikt, som vi kommer till årets avgångsstudenter. Genom sina projekt har de förkroppsligat specifika narrativ och erfarenheter av att vara människa. De låter oss ta del av verk som undersöker smyckens potential att ifrågasätta samhällsnormer och förväntningar ur introvertas perspektiv, verk som undersöker den transformativa kraften i att kopiera, i form av en metod som kan leda till nya konstnärliga uttryck och genombrott i materiell kultur. Verk som spänner över den digitala och fysiska världen och ifrågasätter våra digitala vanor och liv med skärmar. Verk som låter oss uppleva objektets perspektiv, framför allt skrinet och smyckena i det, för att ge en bättre förståelse av de intima relationer som bildas mellan människor och föremål. Verk som fångar betraktarens blick med blankpolerade ytor och repetitiva, starkt koreograferade filmloopar som riktar uppmärksamheten mot icke-hållbara ideal för effektivitet och produktivitet i ett samhälle som präglas av nyliberala krafter och, slutligen, verk som använder smycken som ett verktyg för att tydliggöra personliga erfarenheter av sårbarhet, trygghet och rädsla i offentliga utrymmen efter mörkrets inbrott. Välkommen att tal del av visionerna hos årets avgångsstudenter!

Beatrice Brovia, lektor i konsthantverk med inriktning mot smycke

Om Ädellab

Ädellab har en lång tradition inom konsthantverk. Dess historia sammanfaller med utvecklingen av komplexa material- och symbolsystem som har utformats när människor har velat förstå sin plats i världen. Smycken har funnits i över hundratusen år och kan till och med vara äldre än det talade språket. Forskare som studerar de äldsta exemplar av smycken som har hittats, beskriver dem som den tidigaste formen av informationslagring utanför den mänskliga hjärnan.

I Sverige används ordet ”corpus” för att beskriva objekt inom metall- och silversmide, såsom kärlkroppar och rituella silverföremål. Corpus historia sträcker sig också årtusenden tillbaka och är förknippad med utvecklingen av metallurgi och till och med alkemi.

Smycken och corpus har definierat mångahanda erfarenheter av att vara människa på den här planeten och gör det ännu i dag, med alla förhoppningar, komplexiteter och förpliktelser som det innebär. Studenterna på programmet Ädellab undersöker de möjligheter våra ämnen erbjuder, genom att rota sig i dem och samtidigt utmana deras traditioner, materialitet och historiska arv. I sina praktiker strävar studenterna efter att kartlägga och bredda gränserna för ett fält som är djupt intellektuellt och i ständig utveckling. Genom skapande och oförbehållsamt experimenterande, genom att väva samman teori och praktik och genom att undersöka metoder och specifika kontexter, tar studenterna ställning med sina unika röster och använder ämnena de valt för att interagera med samhället i stort och kritiskt granska normer, värdesystem och inrotade beteenden.

Det är i denna strävan efter att bredda och utmana våra ämnen inifrån, med perspektiv och avsikt, som vi kommer till årets avgångsstudenter. Genom sina projekt har de förkroppsligat specifika narrativ och erfarenheter av att vara människa. De låter oss ta del av verk som undersöker smyckens potential att ifrågasätta samhällsnormer och förväntningar ur introvertas perspektiv, verk som undersöker den transformativa kraften i att kopiera, i form av en metod som kan leda till nya konstnärliga uttryck och genombrott i materiell kultur. Verk som spänner över den digitala och fysiska världen och ifrågasätter våra digitala vanor och liv med skärmar. Verk som låter oss uppleva objektets perspektiv, framför allt skrinet och smyckena i det, för att ge en bättre förståelse av de intima relationer som bildas mellan människor och föremål. Verk som fångar betraktarens blick med blankpolerade ytor och repetitiva, starkt koreograferade filmloopar som riktar uppmärksamheten mot icke-hållbara ideal för effektivitet och produktivitet i ett samhälle som präglas av nyliberala krafter och, slutligen, verk som använder smycken som ett verktyg för att tydliggöra personliga erfarenheter av sårbarhet, trygghet och rädsla i offentliga utrymmen efter mörkrets inbrott. Välkommen att tal del av visionerna hos årets avgångsstudenter!

Beatrice Brovia, lektor i konsthantverk med inriktning mot smycke