7–13 maj Kandidatstudenter

Rebecca Torneus

Sverige, f. 1992
0762130474
Utställning: 7–13 maj


IRIS

I mitt examensarbete bjuder jag in till en värld av introverta personer. Jag har skapat en organisation för introverta med humor som redskap för att försöka nå en bredare publik av både introverta och extroverta personer.

Min organisation kan ni hitta på nätet och den heter IRIS, Introvertas rätt i samhället. Inspirationen till mitt arbete är till stor del tagen från andra organisationer och grupper. Mitt mål är att ta plats som introvert i en värld där vi ofta glöms bort. Jag vill höja den introverta rösten och med hjälp av mina smycken vill jag uppmärksamma de problem som jag upplever finns för introverta i dag.

IRIS har skapat en krona som en hyllning till oss som är introverta, märken som en hyllning till dig själv som introvert, och en ring som visar tillhörighet bland oss introverta som grupp.