7–13 maj Kandidatstudenter

Tove Guander

Sverige, f. 1996
+46738320516
Utställning: 7–13 maj


Om en ask

Mitt examensarbete är en undersökning av smycke och corpus utifrån de relationer vi skapar med objekt, och som objekt skapar med oss. Huvudpersonerna är smycket och asken. Centralt är hur asken och smycket skapar värde hos varandra, och hur det i sin tur kan koreografera och rikta vårt kroppsspråk. Min gestaltningsprocess har kretsat kring en av min mammas smyckesaskar. Jag har lärt känna och levt med den. Jag har följt min känslomässiga relation till asken.

Berättande och skrivande är två viktiga delar i mitt arbete. Skrivandet är en metod för att medvetet tappa lite av kontrollen, jag vill låta berättelser leda mig framåt.

Jag hoppas i mina gestaltningar kunna bjuda in till en värld av fragment och skapa en fysisk plats av emotionella värden och tankar.