7–13 maj Kandidatstudenter

Jont Sonja Nilsson Rundgren

Sverige, f. 1992
+46738757973
Utställning: 7–13 maj


Mitt liv som korv i ett högpolerat skal

Genom att titta på min vardag så försöker jag att förstå vår märkliga samtid. Jag iakttar samband mellan samhällsstrukturer, beteenden och estetik.

I Mitt liv som korv i ett högpolerat skal använder jag mig av hybriden korv-människa som metafor för att leva i en samtid där vi lyckats göra ekonomi av det mesta, vilket medför insikten om att jag själv är någon slags produkt.

En stor del av min och andras vardag går ut på att polera våra identiteter och jobba för att “passa in” och “sticka ut” på en marknad. I produkternas värld är det ytan som vi kommunicerar med — något som jag tänker ligger till grund för vår tids fokus på just yta.

Jag gestaltar dessa tankar och förhållningssätt genom en installation som består av skulptur och video. Resultatet är en skildring av hybriden korv-människa i vardagliga situationer.

Kort sagt, handlar mitt examensarbete om hur det är att leva som produkt i en miljö då allt och alla också är produkter. Det polerande är normen i såväl estetik som beteende. Som ett slags polerat polerande.