7–13 maj Kandidatstudenter

Anna Harström

Sverige, f. 1993
+46705087673
Utställning: 7–13 maj


Creatures of Mud

Examensarbetet Creatures of Mud är gjort i stengodslera. Verken kan ses som antingen fristående eller som en pågående serie. Creatures of Mud är det fysiska resultatet av ett mentalt arbete kring självförtroende och lust i förhållande till konstnärlig praktik. Jag jobbar gränsöverskridande mellan bruksföremål och skulptur. I mitt uttryck experimenterar jag med association till kropp och varelse.
Creatures of Mud in a pile