7–13 maj Kandidatstudenter

Judit Weegar

Sverige, f. 1994
+46702608022
Utställning: 7–13 maj


Leonardo's Reflection

En person har klättrat in i min kropp. Hans namn är Leonardo och han sitter för tillfället i min strupe, bakom stämbanden. Han försöker förstå hur allting fungerar och hur det relaterar till världen utanför: Hur producerar stämbanden ljud? Hur cirkulerar blodet? Och hur hamnade de fossiliserade korallreven på bergstopparna?

Ljud- och videoverket The problem utgår från Leonardo Da Vincis anteckningsböcker samt Per Olov Enquists skönlitterära roman Nedstörtad ängel. I min konstnärliga praktik utforskar jag hur perception kan återspeglas i ljud, text och bild, en kropps inneboende förmågor och identiteter samt hur det är möjligt för oss att förstå våra fysiska och mentala världar som oskiljaktiga från varandra.