7–13 maj Kandidatstudenter

Truls MårtenssonHow to Disappear

Truls Mårtenssons arbete vittnar om en konstant ambition att skapa berättelser från fragmentariska idéer sprungna ur samtiden. I sitt examensarbete utforskar han identitet i den digitala eran i relation till bluffsyndromet. Det är i grunden en meditation över de roller vi antar i förhållande till sociala medier och vidare i livet.

Truls Mårtensson bjuder in åskådaren till en tankevärld som spänner över populärkultur, mode, föreställningar om status och konsumtionssamhället. Inte sällan närmar han sig sina ämnen med en underton av ironi.

Med sitt konstnärskap vill Truls Mårtensson återskapa känslan av att planlöst vandra genom en digital värld där två saker efter varandra aldrig riktigt blir begripliga. Resultatet blir en mängd absurda sammansättningar som öppnar för diskussion.

Det finns en spänning mellan de flyktiga referenser han använder sig av och beständigheten i materialet han arbetar med. Här ligger kärnan i Truls Mårtenssons praktik.