7–13 maj Kandidatstudenter

Felicia Larsson

Sverige, f. 1994
0706409802
Utställning: 7–13 maj


Natural grace

Natural Grace är en nytolkning på den klassiska gungstolen, som låter sig nyttja de trä och läder, som i sin kategori anses ha lägst klassificering. På så vis belyser Natural Grace problematiken kring de normer och krav vi ställer på naturmaterial och produktionen i Sverige. Varje tillverkad gungstol får därmed ett unikt och levande uttryck som har sin personliga historia, spårbar hela vägen tillbaka till jorden.

Den Svenska skogen och det moderna skogsbruket är idag till största delen uppbyggd på trädplantage där träden planteras i raka rader med en monokultur av enbart ett och samma trädslag. Monokulturer som plantageodlingar skapar ger inte utrymme för biologiskt mångfald och hotar bland annat rödlistade arter. Natural grace består därför enbart utav björk som avverkats enligt Plockhuggets principer, där de träd som fälls är noga utvalda. Dessa hyggesfria skogsbruksmetoder främjar skogar med varierad växtlighet samt träd i olika åldrar.

Natural Grace värnar om biologisk mångfald, småskalig och lokal produktion i alla led.