7–13 maj Kandidatstudenter

Heidi Edström

Sverige, f. 1990
+46704229696
Utställning: 7–13 maj


a yellow flag (q)

Den gula flaggan var en gång i tiden en symbol för karantän då den markerade närvaron av en farlig sjukdom. Men i vår moderna tid har dess innebörd kommit att förändras till att syfta på motsatsen: Mitt fartyg är fritt från smitta, och jag begär rätt till fri samfärdsel med land.

Den gula färgen brukar används för att påkalla försiktighet, som en varningssignal för olika typer av fysiska faror. Men samtidigt sägs gult också representera lycka, rikedom och värme.

I mitt examensarbete har jag vridit och vänt på denna dubbelsidiga dualitet i relation till sjukdom och hälsa, där det som påstås vara bra eller dåligt för dig blandas samman. Där strävan efter att behålla din goda form, hitta din inre balans och fullständig harmoni ställs i skuggan av den ständigt närvarande rädslan för ett abstrakt och osynligt hot som hänger olycksbådande i luften ovanför ditt huvud.