7–13 maj Kandidatstudenter

Manju Jatta

Sverige, f. 1990
0734666787
Utställning: 7–13 maj


raf

Mitt arbete föds i skapandet av världar, ofta fantasyvärldar. Fantasy är för mig ett sätt att närma mig och utforska delar av Sveriges historia, områden, platser och rum som vi befinner oss i. En värld kan vara liten som en snäcka eller en ändlös skog. Mina verk består av gestaltningar av väsen, personer, objekt och platser inom dessa världar.

Historieberättande och berättartradition är viktiga delar av mitt examensarbete. Varje verk har sina inneboende ursprungsberättelser. Men mitt intresse ligger också i vad verken tillsammans med varandra och platsen de står på berättar. Vilka samtal som uppstår.

Mitt konstnärskap vill vara som kåda. Kådans egenskap att forsla saker genom tid, dess egenskap att läka skador. Det har förmågan att vara varmt och lent som bärnsten, men också kallt och klibbigt.