7–13 maj Kandidatstudenter

Kassandra Widmark Utas

Sverige, f. 1987
0046 707684505
Utställning: 7–13 maj


Emotional Furniture

Jag intresserar mig för objektets existens i mänskliga miljöer. Mitt examensarbete handlar om relationen mellan människa, rum och objekt, om fysisk volym och estetisk resonans. Det är dessa spänningar jag undersöker.

Genom spatiala gestaltningar där jag likställer den estetiska funktionen vid den praktiska funktionen, utmanar jag människans förväntningar på vår omgivning. Jag strävar efter att återupptäcka och omvärdera sättet ett rumsligt objekt ska tjäna mig som människa och vad min fysiska existens i förhållande till objektet innebär.

Essentiellt i min process är förädlandet av skissen, att frysa ett ögonblick och förädla det i ett förhöjt material. Till den här gestaltningen har jag använt mig av frigolit, ett packmaterial som skissmaterial att skulptera mina original i. En modern biprodukt vars normala funktion är åsyftad att omsluta och skydda andra, viktigare, objekt. Frigolitskulpturerna har jag sedan gjutit av i glas och därefter har jag limmat ihop delarna med hjälp av UV-ljus.

Arbetet är tillägnat min mormor Malou som förvandlade skrot till diamanter, bubbelplast till brudklänningar och kålrot till Nobelmiddagar.