7–13 maj Kandidatstudenter

Christoffer Isaksson

Sverige, f. 1985
+46736551501
Utställning: 7–13 maj


Unify - Dialysassistans

Vid behandling med peritonealdialys behöver patienten utföra ett moment där de kopplar samman sin inopererade kateter till en extern dialyspåse. Detta moment innebär stora risker för allvarliga infektioner på grund av kontaminering av känsliga delar. Mitt examensarbete syftar till att göra momentet säkrare och tryggare för patienten genom att minimera den risken.

Jag ville skapa ett hjälpmedel som fortfarande engagerar patienten i kopplingsmomentet och som håller ner kostnaden genom att designa kring redan befintliga dialysprodukter och undvika avancerad mekanik. Projektet tar avstamp i min tidigare erfarenhet som sjuksköterska och de observationer jag gjort rörande den här behandlingstypen.
Fluid connector