7–13 maj Kandidatstudenter

Wilma Wågelöf

Sverige, f. 1998
0702606570
Utställning: 7–13 maj


E-waste Epilog

Globalt producerades 53 miljoner ton elavfall år 2020, den siffran förutspås öka till 74 miljoner ton till 2030. Det gör elektroniskt avfall till den störst växande avfallsströmmen på jorden*.

Portabla högtalare kasseras ofta efter cirka 3-5 år på grund av att batteriet är förbrukat. Högtalarna kasseras trots att de flesta andra komponenterna har betydligt längre livslängd. Det här innebär att fullt fungerande elektroniska komponenter går till spillo och blir till avfall. Det behövs därför fler lösningar på hur man förlänger livet på produkter som kan bidra till en cirkulär ekonomi.

I examensarbetet E-waste Epilog förlängs livet på elektroniska komponenter i en existerande högtalare som skickas tillbaka till producenten och återtillverkas. Projektet undersöker om det går höja värdet på komponenterna från kasserade högtalare genom att formge en ny exteriör till den återtillverkade versionen.

E-waste Epilog belyser problematiken kring elektroniskt avfall och vill ifrågasätta dissonansen mellan livslängd och materialval i existerande elektronikprodukter.

* The Global E-waste Monitor 2020.