7–13 maj Kandidatstudenter

Jonas Jordell

Sverige, f. 1994
0739182803
Utställning: 7–13 maj


Själva ateljésituationen handlar om att något måste göras, och för det krävs det att något utanför — en bild eller en händelse – placeras in i den situationen. Beroende på hur materialet behandlas blir det till ett verk med en röst. Det är rösten som intresserar mig: om den är mumlande eller välartikulerad, trovärdig eller suspekt.
the more I practice the worse it gets


Ser du vad jag gör


Material: brunt omslagspapper, MAGIC, time, mega-matematik, direkt samhälle 1, direkt samhälle 2, amigos uno, amigos dos.