7–13 maj Kandidatstudenter

Gustav Sturk

Sverige, f. 1997
+46761283375
Utställning: 7–13 maj


FLOW JR.

Minska barns oro för anestesi med lekfullhet

När ett barn ska genomgå en operation får de alltid någon typ av bedövning eller narkos, det vill säga anestesi. Ofta behöver man använda sig av anestesi på patienter med allvarliga sjukdomar eller fysiska trauman genom att hålla dem sövda och smärtfria under operation. Det finns dock problem som kan uppstå för de barn som måste genomgå det här och dessa problem kommer ofta i form av stress och oro. Mitt examensarbete går ut på att ta reda på vad som får barn att känna stress och oro inför anestesi. Min roll är att designa en upplevelse som minskar stressen och oron hos de barn som ska sövas.

Designförslaget Flow Jr. är ett lekfullt pedagogiskt verktyg som kommer att uppmuntra barnet att utforska och leka sig igenom sin vistelse på sjukhuset. Flow Jr kommer vara placerad i ett väntrum på ett sjukhus, där tanken är att barnet ska få möjlighet att förbereda sig för sin operation på ett lekfullt sätt.
Flow Jr.


Väntrum på sjukhus


Draglåda


Skala på Flow Jr. och Flow-e


Bild med barn