7–13 maj Kandidatstudenter

Linn Hammarberg

Sverige, f. 1996
0704530112
Utställning: 7–13 maj


Anthropolumen

Anthropolumen – från grekiskans ”anthropos” (människa, mänsklig) och ”lumen” (ljus).

I detta projekt har jag undersökt förhållandet mellan människa och objekt, och hur man genom design kan uppmana till empati gentemot abiotiska (icke-levande) föremål. Jag har tittat närmare på begrepp som Animism, tron om att allt har en själ, och Antropomorfism, att se likheter med mänsklig form hos andra varelser eller föremål.

Genom form och funktion vill jag uppmana till interaktion mellan produkt och användare. Resultatet är en familj ljusarmaturer på temat antropomorfism och empati. Lamporna är försedda med elektriska sensorer som gör att ljuset reagerar vid mänsklig interaktion. Alla tre har varierande behov och unika beteenden.
Anthropolumen – a small collection of interactive lamps. Foto: Fredrik Sandin Carlson


Material chart (made with Rhino and KeyShot)


Programming with Arduino UNO. Foto: Vishnu Mohanan


Get to know the personalitites.


Final prototype. Foto: Fredrik Sandin Carlson