7–13 maj Kandidatstudenter

Ella Lundblad

Sverige, f. 1993
+46703509182
Utställning: 7–13 maj


barn av stan

Mitt examensarbete består av en serie keramiska reliefer i olika format. Jag arbetar löst självbiografiskt med teman kring uppväxt- och Stockholmsskildring.

Tonåren definieras av spänningarna mellan barn- och vuxenrollen. Ens behov av frigörelse kan växa snabbare än handlingsutrymmet. Minnesfragment av sorg och frustration existerar sida vid sida med minnet av en euforisk frihetskänsla, ofta i samband med att bryta mot regler.

Ett mål med projektet var att jobba i större skala. Inspirerad av Tyra Lundgrens offentliga reliefkonstverk experimenterar jag med tanken om att ge mitt tonåriga jag representation i stadsrummet.

Som keramiker arbetar jag föreställande och mestadels med relief på olika sätt. Mina arbeten berör minnen, känslor och sinnesupplevelser.