7–13 maj Kandidatstudenter
Kandidat

IndustridesignOm Industridesign

För tre år sedan omformades utbildningen i Industridesign på Konstfack till att ha större fokus på design för hållbar utveckling, där aspekter som cirkulär design, globala klimatmål, hållbara material och hållbar produktion ingår. I år visar vi examensarbeten från den första klass som gått den nya utbildningen.

Med kreativitet, nyfikenhet och gedigen kunskap sätter studenterna ljus på aktuella utmaningar och undersöker hur deras förslag kan fungera i olika sammanhang och situationer. Viktigt i designprocessen är idéer kring hur och var produkten ska tillverkas, vilka material den ska bestå av, hur den kan lagas och hur den kan återanvändas eller återvinnas. Med hänsyn till natur, djur och människor gör de prototyper, genomför användarstudier och experiment tillsammans med andra. Designers kan ta fram lösningar på problem genom att experimentera, gestalta och materialisera förslag, men även föra fram idéer kring hur vi kan förhålla oss till vår omgivning på olika och ibland oväntade sätt.

Årets examensarbeten berör en rad olika ämnen; hur möbler och produkter kan tillverkas mer hållbart, träningsredskap som bättre passar in i hemmet, hur själva träningen kan bli roligare, hur vi kan få en känsla av skogen i sovrummet, en bättre högtalarupplevelse som talar till flera sinnen, förbättrade sjukvårdsprodukter för barn och äldre, ökade möjligheter till empati gentemot abiotiska ting, naturinspirerade bestick, vattenrening, inkluderande design, algodling i hemmet och möbler för katter.

Som en grön tråd genom detta går tankar, idéer, lösningar och förslag som syftar till att föra oss närmare ett mer hållbart samhälle. Genom att vrida och vända på frågeställningar prövar studenterna olika perspektiv på ett dynamiskt och inspirerande sätt. Deras sätt att utforska frågor flexibelt och öppet är viktigt både i samtiden och framtiden.

Vi är stolta över att välkomna dig att upptäcka Industridesigns examensarbeten och träffa studenterna som arbetat med dem!

Lärarna på kandidatprogrammet Industridesign

Om Industridesign

För tre år sedan omformades utbildningen i Industridesign på Konstfack till att ha större fokus på design för hållbar utveckling, där aspekter som cirkulär design, globala klimatmål, hållbara material och hållbar produktion ingår. I år visar vi examensarbeten från den första klass som gått den nya utbildningen.

Med kreativitet, nyfikenhet och gedigen kunskap sätter studenterna ljus på aktuella utmaningar och undersöker hur deras förslag kan fungera i olika sammanhang och situationer. Viktigt i designprocessen är idéer kring hur och var produkten ska tillverkas, vilka material den ska bestå av, hur den kan lagas och hur den kan återanvändas eller återvinnas. Med hänsyn till natur, djur och människor gör de prototyper, genomför användarstudier och experiment tillsammans med andra. Designers kan ta fram lösningar på problem genom att experimentera, gestalta och materialisera förslag, men även föra fram idéer kring hur vi kan förhålla oss till vår omgivning på olika och ibland oväntade sätt.

Årets examensarbeten berör en rad olika ämnen; hur möbler och produkter kan tillverkas mer hållbart, träningsredskap som bättre passar in i hemmet, hur själva träningen kan bli roligare, hur vi kan få en känsla av skogen i sovrummet, en bättre högtalarupplevelse som talar till flera sinnen, förbättrade sjukvårdsprodukter för barn och äldre, ökade möjligheter till empati gentemot abiotiska ting, naturinspirerade bestick, vattenrening, inkluderande design, algodling i hemmet och möbler för katter.

Som en grön tråd genom detta går tankar, idéer, lösningar och förslag som syftar till att föra oss närmare ett mer hållbart samhälle. Genom att vrida och vända på frågeställningar prövar studenterna olika perspektiv på ett dynamiskt och inspirerande sätt. Deras sätt att utforska frågor flexibelt och öppet är viktigt både i samtiden och framtiden.

Vi är stolta över att välkomna dig att upptäcka Industridesigns examensarbeten och träffa studenterna som arbetat med dem!

Lärarna på kandidatprogrammet Industridesign