Master CRAFT!

Om CRAFT!

Efter två års studier, dialog, skapande och drömmande tar arton studenter examen från CRAFT! 2022. I sina praktiker närmar sig avgångsstudenterna materialitet som ett sätt att ifrågasätta och böja fasta konstruktioner kopplade till vår bebyggda miljö och vardag. Objektens affektiva sida har befriats från funktionalitetens begränsningar, så som den har formulerats i ett funktionalistiskt 1900-tal. Materiella världar, som sträcker sig bortom representation, utforskas genom att fokus riktas mot mildare, efemära och performativa aspekter.

Som konstform är konsthantverk unikt eftersom materialet ofta har företräde. Material, och deras mystiska och obegripliga egenskaper, kan utforskas och poetiseras. Konsthantverk hjälper oss också att förstå hur och varför vi relaterar till material och det ger plats för samtal om mer komplexa ämnen som identitet, oro och relationer till icke-mänskliga aktörer. Det kan också vara ett medium för läkning eller andlighet.

Vi påminns om att material kan försummas och ofta betraktas som objekt för användning och konsumtion. Hur kan vi som konstnärer, lärare, älskare och föräldrar tänka kring dessa objekt? Hur kan vi lära oss att lyssna, uppmärksamma, begrunda och välkomna en medvetenhet om vad som sker omkring oss och inom oss? Svaret kan vara att tänka genom material.

Lauren Johnson och Lovro Japundžić, CuratorLab

Om CRAFT!

Efter två års studier, dialog, skapande och drömmande tar arton studenter examen från CRAFT! 2022. I sina praktiker närmar sig avgångsstudenterna materialitet som ett sätt att ifrågasätta och böja fasta konstruktioner kopplade till vår bebyggda miljö och vardag. Objektens affektiva sida har befriats från funktionalitetens begränsningar, så som den har formulerats i ett funktionalistiskt 1900-tal. Materiella världar, som sträcker sig bortom representation, utforskas genom att fokus riktas mot mildare, efemära och performativa aspekter.

Som konstform är konsthantverk unikt eftersom materialet ofta har företräde. Material, och deras mystiska och obegripliga egenskaper, kan utforskas och poetiseras. Konsthantverk hjälper oss också att förstå hur och varför vi relaterar till material och det ger plats för samtal om mer komplexa ämnen som identitet, oro och relationer till icke-mänskliga aktörer. Det kan också vara ett medium för läkning eller andlighet.

Vi påminns om att material kan försummas och ofta betraktas som objekt för användning och konsumtion. Hur kan vi som konstnärer, lärare, älskare och föräldrar tänka kring dessa objekt? Hur kan vi lära oss att lyssna, uppmärksamma, begrunda och välkomna en medvetenhet om vad som sker omkring oss och inom oss? Svaret kan vara att tänka genom material.

Lauren Johnson och Lovro Japundžić, CuratorLab