Info

Öppet varje dag, kl 12–19

Konstfacks vårutställning 2022 är uppdelad på två tillfällen.


Kandidatstudenter: 7–13 maj
Vernissage lördag 7 maj, invigning kl 14


Master- och lärarstudenter: ­21–27 maj
Vernissage lördag 21 maj, invigning kl 14


Om den visuella identiteten

Med den visuella identiteten för Vårutställningen 2022 hoppas vi kunna skapa en plats för att läka, även om det bara är för en kort stund. Detta vill vi framför allt göra då många av oss fortfarande kämpar med följderna av en lång pandemi och andra modigt gör motstånd mot invasionen av deras hem i Ukraina. Vi är alla vittnen till kolonisationens galenskap och vi har använt denna visuella identitet för att arbeta med den motsatta metoden – framgångsrik grafisk design uppstår när sinnet är fritt snarare än koloniserat, när det kan läka och expandera.

Identiteten är en symfoni av ljusstrålar som skapar en varm plats fylld av energi där studenterna kan lysa och där vi andra kan omorientera oss – med sinne och med hjärta. Den är också utformad med höga krav på hållbarhet: alla inomhusskyltar och allt tryckt material kan återvinnas fullt ut och är fritt från plast. Vi har dessutom noggrant beräknat produktionsmängderna för att undvika avfall, utan att kompromissa med det grafiska uttrycket. Vi är stolta över denna identitet som skapar ett utrymme på Konstfack för frihet och omorientering och som hyllar det konstnärliga uttryckets transformativa kraft.

Benedetta Crippa, grafisk designer som utformat den visuella identiteten 2022